Zmiany w zakresie transakcji kartami w Internecie

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 01.07.2023 roku uległy zmianie zasady procesowania transakcji wykonywanych kartami płatniczymi w Internecie w zakresie zabezpieczenia 3DSecure. Poniżej w tabeli podajemy kwoty i liczby transakcji co do których system może nie wymagać silnego uwierzytelnienia.

 

Transakcje internetowe

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)
Pojedyncza transakcja internetowa 100 PLN
Suma transakcji internetowych 400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5

 

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych