Strona główna » Stopy bazowe

Stopy bazowe

Stopa bazowa dla pożyczek i kredytów dla osób fizycznych – 10,8494% *
Stopa bazowa dla kredytów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą i pozarolniczą – 8,0759% *
Stopa lokaty 12 miesięcznej – 3,6165% *
Kredyt mieszkaniowy o okresowo stałej stopie procentowej – 8,5812% *

* obowiązuje od 17.10.2023 r.

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych