Strona główna » Rolnicy » Kredyty dla rolników » Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowe

Kredyty, które preferują rolników
Zyskaj szybki dostęp do dodatkowych środków finansowych
Jak otrzymać pieniądze

Kredyt dla rolników w rachunku bieżącym

Zyskaj natychmiastowy dostęp do dodatkowych środków finansowych

 • Odnawialny limit kredytowy na pokrycie wszelkich zobowiązań gospodarstwa rolnego.

 • Oprocentowanie zmienne.

 • Niska prowizja od 1 do 2 %.

 • Okres kredytowania do 12 m-cy.

 • Maksymalna wysokość limitu ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz wysokości i obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy oraz jego zdolności kredytowej.

 • Każda wpłata na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie kredytu.

Kredyt za zakup obrotowych środków do produkcji rolnej

Kupujesz nawozy, środki chemiczne, paliwo, kiedy potrzebujesz, a płacisz po żniwach.

 • Kredyt na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej.

 • Okres kredytowania do 36 m-cy.

 • Oprocentowanie 9,5 %.

 • Niska prowizja tylko 1,0 %.

 • Brak konieczności rozliczania kredytu.

 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.

 • Możliwość zabezpieczenia kredytu gwarancją BGK oraz uzyskania dopłat do oprocentowania.

Kredyt Antycypacyjny

Nie czekaj na dopłaty obszarowe, środki możesz wykorzystać już dzisiaj.

 • Kredyt na bieżące wydatki gospodarstwa rolnego.

 • Kwota kredytu do 80 % dopłata obszarowych z poprzedniego roku.

 • Maksymalny okres kredytowania – od dnia podpisania umowy kredytowej do 30 czerwca roku następnego.

 • Oprocentowanie zmienne.

 • Niska prowizja, tylko 1 %.

Kredyty Obrotowe dla Rolników

Indywidualna kwota kredytu

Niższa prowizja dla klientów naszego banku

Oprocentowanie zmienne

Okres kredytowania do 60 miesięcy

Kredyt dla rolników

Marża banku
wynosi do 7 p.p.

Z naszym bankiem Twoje gospodarstwo rozkwitnie

Odpowiedzi na pytania o Kredyt obrotowy dla Rolników

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym: kredyt krótkoterminowy, odnawialny, przeznaczony na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Adresowany jest do rolników posiadających rachunek bieżący rolnika we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie lub rolników, którzy zobowiążą się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu.

Kredyt obrotowy przeznaczony na cele związane z produkcją rolną: kredyt może być udzielony podmiotom prowadzącym produkcję rolniczą i posiadającym rachunek bieżący rolnika we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie wskazany w Ewidencji Producentów, prowadzonej przez właściwe Biuro Powiatowe ARiMR. Kredyt ten może zostać przeznaczony na zakup środków do produkcji rolnej, tj. nawozów, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, pasz, jałówek hodowlanych itp., a jego wykorzystanie musi zostać udokumentowane fakturami VAT lub innymi dowodami kupna sprzedaży. Kwota kredytu uzależniona jest od powierzchni użytkowanego gospodarstwa .

Kredyt antycypacyjny: na poczet przyszłych dopłat obszarowych. Kredyt może być udzielany podmiotom prowadzącym produkcję rolniczą, posiadającym rachunek bieżący we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie, wskazany w Ewidencji Producentów, prowadzonej przez właściwe Biuro Powiatowe ARiMR. Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości dopłat otrzymanych w roku poprzednim i nie może przekroczyć 80% ich wartości. Okres kredytowania do końca czerwca roku następnego po złożeniu wniosku o dopłaty obszarowe. Kredyt spłacany jest jednorazowo z chwilą wpływu dopłat obszarowych na rachunek bieżący rolnika. Zaletą kredytu antycypacyjnego jest niski koszt kredytu oraz uproszczona procedura związana z prawnym zabezpieczeniem kredytu.

Pożyczka zbożowa: kredyt udzielony na bieżące wydatki, którym zabezpieczeniem są zgromadzone zapasy płodów rolnych: zbóż, rzepaku kukurydzy, inne. Kredyt spłacany jest ze środków pochodzących ze sprzedaży płodów rolnych stanowiących zabezpieczenie kredytu, lub innych środków własnych.

Skontaktuj się z nami w sprawie kredytu obrotowego

Pomożemy Ci w całej procedurze

2.
Wybierz warunki
najlepsze dla siebie
3.
Podpisz umowę
świadomie

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych