Strona główna » Rolnicy » Konta bankowe

Konta bankowe

Konto rolnicze

Konto dedykowane rolnikom indywidualnym.

Rachunki pomocnicze

Rachunki dla rolników korzystających z dofinansowania UE.

Rachunki walutowe

Rachunki dla rolników, którzy regularnie przeprowadzają transakcje finansowe w walutach obcych lub zajmują się handlem zagranicznym

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych