Strona główna » PSD 2 (Payment Services Directive)

PSD 2 (Payment Services Directive)

Dyrektywa unijna PSD 2 umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów, nazywanych podmiotami trzecimi (Third Party Provider - TPP), które za zgodą klienta, będą mogły świadczyć dodatkowe usługi (AIS, PIS i CAF) oparte na informacjach pozyskanych z systemów bankowości elektronicznej.

PSD2 (skrót od Payment Services Directive) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych. Jej zasady zostały wdrożone w polskim prawie poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 roku. Dyrektywa PSD2 została wprowadzona w celu dostosowania się do zmian technologicznych na rynku płatności i regularnie pojawiających się nowych usług płatniczych. Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów, nazywanych podmiotami trzecimi (Third Party Provider – TPP), które za zgodą klienta, będą mogły świadczyć dodatkowe usługi (AIS, PIS i CAF) oparte na informacjach pozyskanych z systemów bankowości elektronicznej. PSD2 wprowadza tzw. otwartą bankowość, co oznacza regulacje wynikające z rozwoju usług płatniczych i pozwala wykorzystać postęp technologiczny w dziedzinie płatności elektronicznych i mobilnych.

Korzyści dla klientów banku:

  • Przyspieszone rozpatrywanie reklamacji
  • Czas na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych skróci się z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych.
  • Obniżenie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje
  • W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej odpowiedzialność klienta wynosi maksymalnie 50 euro, podczas gdy wcześniej limit ten wynosił 150 euro.

Nowe sposoby realizacji płatności zagranicznych

Dyrektywa PSD2 wprowadza nową zasadę realizacji przelewów zagranicznych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria) – tzw. opcję SHA, gdzie koszty są dzielone pomiędzy zleceniodawcę przelewu a odbiorcę.

Otwarta bankowość (open banking)

Zgodnie z nowymi przepisami dyrektywy PSD2, banki muszą, za zgodą klienta, udostępnić dostęp do rachunków płatniczych swoich klientów TPP, czyli nowym podmiotom na rynku, takim jak np. fintechy, serwisy płatnicze czy inne banki.

Dzięki otwartej bankowości, klient będzie miał dostęp do swoich finansów w aplikacjach czy systemach, których obecnie używa, przy zachowaniu podwyższonych standardów bezpieczeństwa. To jednak nie jest zupełnie nowa usługa – podobnie działają obecnie np. płatności pay-by-link, gdzie klient płacący w Internecie zostaje przekierowany przez operatora do systemu bankowości internetowej wybranego banku.

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o
wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF),
przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje,
dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera pod adresem: https://psd2-pdev.wbschelm.pl/

 

Dostępność usług PSD2

API PSD 2 Bankowość internetowa
Raportowany Kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.
99,99
0,01
99,93
0,07
01.04.2020 r. – 30.06.2020 r.
99,99
0,01
99,83
0,17
01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.
99,99
0,01
99,40
0,60
01.10.2020 r. – 31.12.2020 r.
99,99
0,01
100,00
0,00
01.01.2021 r. – 31.03.2021 r.
99,99
0,01
99,47
0,53
01.04.2021 r. – 30.06.2021 r.
99,99
0,01
100,00
0,00
01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.
99,99
0,01
100,00
0,00
01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.
99,99
0,01
99,89
0,11
01.01.2022 r. – 31.03.2022 r.
99,89
0,11
99,89
0,11
01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.
99,98
0,02
99,88
0,12
01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.
99,99
0,01
99,94
0,06
01.10.2022 r. – 31.12.2022 r.
99,80
0,20
99,97
0,03
01.01.2023 r. – 31.03.2023 r.
99,96
0,04
99,96
0,04
01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.
99,99
0,01
99,97
0,03
01.07.2023 r. – 30.09.2023 r.
99,99
0,01
99,98
0,02
01.10.2023 r. – 31.12.2023 r.
100,00
0,00
99,99
0,01

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych