Ograniczenie płatności do/z Rosji i Białorusi

Szanowni klienci,

          W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i Białoruś informujemy, że nasz Bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez Bank do/z ww. krajów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne kraje oraz poszczególne organizacje międzynarodowe, w zależności od rozwoju sytuacji mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

Przykłady sankcji znajdą państwo m.in. pod tym adresem: https://www.sanctionsmap.eu

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych