Strona główna » Klienci indywidualni » Usługi dodatkowe » Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest tylko po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej eBankNet.

Poradnik – Jak złożyć wniosek 500+ w banku

Krok 1:

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet.
 2. Wybierz zakładkę „Wnioski”.
 3. Pamiętaj, że czas trwania sesji online jest ograniczony ze względów bezpieczeństwa. Jeśli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, zostaniesz wylogowany z serwisu internetowego banku, a wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane.
 
 

Krok 2:

 1. Po otwarciu zakładki „Wnioski”, z menu bocznego wybierz „Wnioski eximee”.
 2. Wybierz rachunek, z którego chcesz złożyć wniosek.
 3. Zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi, które musisz potwierdzić.

 

Krok 3:

 1. Potwierdź swoje dane w bankowości elektronicznej.
 2. Wykorzystaj dostępną formę autoryzacji, np. hasło SMS lub powiadomienie Push w aplikacji BSLMobile.

Krok 4:

 1. Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, na której wybierzesz interesujący Cię wniosek.
 2. W przypadku wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+, wybierz opcję „Złóż wniosek Rodzina 500+”.

Krok 5:

 1. Wypełnij dane we wniosku, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 2. Jeśli wymagane, załącz załączniki do wniosku.
 3. Pamiętaj, że wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ umożliwia dodanie załączników o określonych parametrach:
 • Format załączników: JPG, PNG lub PDF.
 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych, spacji i muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

 

Krok 6:

 1. Po wysłaniu wniosku pojawi się okno zawierające dokumenty PDF, takie jak Potwierdzenie wysłania wniosku oraz Wniosek.
 2. Możesz zapisać te dokumenty na dysku lub innym nośniku informacji lub wydrukować.
  Uwaga! To jest ostatnie miejsce, gdzie możesz zachować wypełniony formularz, ponieważ dane wprowadzone we wniosku zostaną usunięte z systemów bankowych po zamknięciu

O programie Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” to inicjatywa rządowa w obszarze polityki społecznej, mająca na celu wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze w wysokości 500 złotych na każde dziecko w rodzinie, bez względu na dochody. 

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który od 1 stycznia 2022 r. jest odpowiedzialny za obsługę programu „Rodzina 500+”. Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłaty świadczeń odbywają się na wskazane konto bankowe.

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie umożliwia składanie wniosków o świadczenie „Rodzina 500+” za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet. Beneficjentami programu są rodzice, opiekunowie prawni oraz faktyczni dziecka, a także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Złóż wniosek 500+ przez nasz bank

Aby złożyć wniosek, klient banku musi zalogować się do systemu bankowości elektronicznej eBankNet i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej ani merytorycznej danych zawartych we wnioskach i załącznikach. Wszelkie informacje dotyczące dalszej obsługi wniosku są dostępne w ZUS. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku po przekazaniu do systemu informatycznego Emp@tia i ZUS.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w trakcie korzystania z systemu bankowości elektronicznej eBankNet jest priorytetem. Klienci nie muszą instalować żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek. Bank nie prosi o podawanie danych drogą e-mailową ani SMS-ową. Należy zachować ostrożność wobec e-maili lub SMS-ów z prośbą o podanie poufnych danych lub korzystanie z linków kierujących na strony internetowe banków.

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych