Strona główna » Klienci indywidualni » Usługi dodatkowe » Program Dobry Start 300+

Program Dobry Start 300+

Zaprszamy do składania wniosków o świadczenie "Dobry start 300+" w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.

Jak złożyć wniosek o świadczenie „Dobry Start” w banku

Krok 1:

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet.
 2. Wybierz zakładkę „Wnioski”.
 3. Pamiętaj, że czas trwania sesji online jest ograniczony ze względów bezpieczeństwa. Jeśli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, zostaniesz wylogowany z serwisu internetowego banku, a wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane.
 

Krok 2:

 1. Po otwarciu zakładki „Wnioski”, z menu bocznego wybierz „Wnioski eximee”.
 2. Wybierz rachunek, z którego chcesz złożyć wniosek.
 3. Zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi, które musisz potwierdzić.

Krok 3:

 1. Potwierdź swoje dane w bankowości elektronicznej.
 2. Wykorzystaj dostępną formę autoryzacji, np. hasło SMS lub powiadomienie Push w aplikacji BSLMobile.
 

Krok 4:

 1. Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, na której wybierzesz interesujący Cię wniosek.
 2. Wybierz opcję „Złóż wniosek Dobry Start – 300+”.

 
 

Krok 5:

 1. Wypełnij dane we wniosku, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 2. Jeśli wymagane, przygotuj skany wymaganych dokumentów, które dołączysz do wniosku.
 3. Pamiętaj, że wniosek o świadczenie umożliwia dodanie załączników o określonych parametrach:
  Format załączników: JPG,
 • PNG lub PDF.
 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych, spacji i muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Ważne:

Jeśli składasz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej/portalu Emp@tia, ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli nie masz takiego profilu, zostanie on dla Ciebie założony, a potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na podany w wniosku adres e-mail. Jednorazowe hasło do logowania otrzymasz na numer telefonu podany we wniosku i będziesz musiał je zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na podany we wniosku adres e-mail. Wiadomość zostanie wysłana z adresu noreply@zus.pl.
Informacja o złożeniu wniosku pojawi się również na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca] – [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków] po przetworzeniu wniosku, co może zająć do 48 godzin.
Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS, znajdziesz go w zakładce [Dokumenty i wiadomości] – [Dokumenty wysłane].
Wszystkie informacje dotyczące wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS, w tym status obsługi wniosku i szczegółowe informacje dotyczące świadczenia dla dziecka objętego wnioskiem. Zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS, przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca], a następnie wybierz [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Program „Dobry Start 300+” to inicjatywa, która ma na celu wsparcie rodziców i opiekunów w pokryciu kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Ważne jest, że rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wszystkie informacje na temat złożonego wniosku i świadczenia są dostępne na portalu PUE ZUS. Wniosek należy składać co roku w terminie od 1 lipca do 30 listopada.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek, który może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program „Dobry Start” nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Składanie wniosku Dobry Start 300+

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” należy składać co roku w terminie od 1 lipca do 30 listopada. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną eBankNet lub portal PUE ZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie umożliwia klientom składanie wniosków o świadczenie „Dobry start” w systemie bankowości elektronicznej eBankNet. Jednakże, wniosek składa się w swoim imieniu, logując się do swojej bankowości elektronicznej. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby. Przed wypełnieniem wniosku zaleca się zapoznanie się z informacjami na temat programu Dobry Start na

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych