Strona główna » Klienci indywidualni » Kredyty i pożyczki » Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Wygodnie z kredytem WBS
Budowa lub remont domu, zakup mieszkania lub działki budowlanej.
Jak otrzymać pieniądze

Kredyt mieszkaniowy możesz przeznaczyć na:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup, wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (w tym domu, w którym znajduje się lokal użytkowy lub wydzielona część użytkowa)
 • zakup domu wielomieszkaniowego (w tym domu, w którym znajdują się lokale mieszkalne i lokale użytkowe)
 • zakup lokalu użytkowego wolno stojącego lub wbudowanego w domu wielomieszkaniowym lub w domu jednorodzinnym
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę domu wielomieszkaniowego (w tym domu, w którym znajdują się lokale i lokale użytkowe)
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego (w tym domu, w którym znajduje się lokal użytkowy lub wydzielona część użytkowa)
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę lokalu (w tym lokalu, w którym znajduje się wydzielona część użytkowa)
 • budowę, dokończenie budowy, remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę lokalu użytkowego wolno stojącego lub wbudowanego w domu wielomieszkaniowym
 • przebudowę pomieszczenia lub budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne
 • zakup pomieszczenia lub budynku niemieszkalnego w celu przebudowy na cele mieszkalne
 • zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu na cele mieszkaniowe udzielonego przez inny bank
 • wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej
 • partycypację w kosztach budowy mieszkań w Towarzystwie Budownictwa Społecznego
 • inne cele mieszkaniowe

Kredyt Mieszkaniowy

Zyskaj środki
na realizację inwestycji

Niższa prowizja dla klientów naszego banku

Oprocentowanie stałe lub zmienne

Okres kredytowanie do 30 lat

Kredyt dla osób
fizycznych

Marża banku
wynosi do 4%

Wcześniejsza spłata części lub całości kredytu bez dodatkowych kosztów

Odpowiedzi na pytania o Kredyt Mieszkaniowy

Kredyt stanowi uzupełnienie wkładu finansowego kredytobiorcy i może być udzielany, do wysokości 80% kosztów inwestycji. Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę i marży Banku. Bank udziela kredytów mieszkaniowych na okres do 30 lat.

Jako zabezpieczenie kredytu Bank może przyjąć wszystkie formy zabezpieczeń przewidziane prawem.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu są:

 1. weksel własny in blanco Kredytobiorcy sztuk 2 wraz z deklaracją
  wekslową,
 2. pełnomocnictwo do rachunku ROR Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank WBS na spłatę należności Banku, (dotyczy klientów posiadających w Banku WBS rachunek ROR),

 

Jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu Bank może przyjąć stałą dyspozycję spłaty kredytu w Banku WBS, potwierdzoną przez Bank prowadzący rachunek klienta.

Skontaktuj się z nami w sprawie kredytu

Pomożemy Ci w całej procedurze

2.
Wybierz warunki
najlepsze dla siebie
3.
Podpisz umowę
świadomie

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych