Strona główna » Klienci indywidualni » Kredyty i pożyczki » Bezpieczny kredyt

Bezpieczny kredyt

Przyjmowanie wniosków okresowo wstrzymane!

Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości. Dowiedz się więcej poniżej lub bezpośrednio w placówkach naszego Banku!

Bezpieczny kredyt

Kwota kredytu
do 600 tys. zł

Okres kredytowania
od 15 do 25 lat

Kredyt na pierwsze mieszkanie lub
dom jednorodzinny

Odpowiedzi na pytania o Bezpieczny Kredyt

Osoby, które:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu, 
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • są singlami lub są w związku małżeński lub nieformalnym i wspólnie wychowują dziecko
 • posiadają zdolność kredytową
 • W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
  • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
  • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
  • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
  • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
 • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
  • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
   • 500 tys. zł,
   • a 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu, ,
  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
   • 600 tys. zł
   • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu
 • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
 • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
 • Formuła oprocentowania kredytu:
  • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
  • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
 • System spłaty rat:
  • w okresie dopłat raty są malejące,
  • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie opracowywania i zastąpienie go zamiennikiem wskaźnika referencyjnego albo alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym albo wewnętrzną stopą procentową stosowaną w rozliczeniach z klientami mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo Bezpiecznego kredytu 2% we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,21% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 600 000 zł, oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat: 7,02%/rok, następnie na drugi 5 letni okres oprocentowanie stałe 7,02%/rok a następnie oprocentowanie zmienne 8,49%/rok (od 11. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 5,99%/rok liczony jako średnia arytmetyczna  za miesiąc wrzesień 2023r. i marża 2,50%; całkowity koszt kredytu 383.366,64 zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu 1,5%, tj. 9.000,00 zł; odsetki 374.366,64 zł; całkowita kwota do zapłaty 983.366,64 zł, płatna w 300 ratach: malejących w okresie stosowania dopłat oraz ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po tym okresie, przy czym pierwsza rata malejąca z dopłatą  wyniesie 3.067,32 zł, od 11. roku raty annuitetowe (równe) wyniosą po 3.543,82 zł i ostatnia 300 rata wyniesie 3.544,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%

Bank uzależnia udzielenie kredytu od pozytywnej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej wnioskodawcy. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

  D=Ks*((W-2%))/12
  gdzie:
  D –     kwota dopłaty,
  Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
  W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.
 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

– nie może być wyższy niż 200 tys. zł

– jeśli wkład własny jest niższy niż 20% wydatków na budowę domu lub zakup mieszkania Klient może skorzystać z gwarancji BGK zabezpieczającej spłatę kredytu udzielaną na pokrycie wkładu własnego do 20%, z zastrzeżeniem że kwota udzielanej Klientowi gwarancji nie może być wyższa niż 100 tys. zł.

Skontaktuj się z nami w sprawie kredytu

Pomożemy Ci w całej procedurze

2.
Wybierz warunki
najlepsze dla siebie
3.
Podpisz umowę
świadomie

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych