Strona główna » Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów

Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu Realizacja w placówce Realizacja przez eCorponet/eBankNet
Przelew wewnętrzny:
na rachunek w Banku WBS w godzinach pracy placówki 16:30 1
Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR wychodzący 2 14:15 * 16:30 **
SORBNET wychodzący 3 *** 15:15 15:15
BlueCash, Express Elixir 4 24h 7 dni w tygodniu
Przelew przychodzący:
przelew wewnętrzny z rachunku w Banku WBS w godzinach pracy placówki 16:30
ELIXIR przychodzący I sesja do godziny 11:00 II sesja do godziny 15:00 III sesja do godziny 17:00
SORBNET do godziny 16:00

1 Przelewy zlecone po godzinie 16:30, w dni inne niż robocze oraz soboty, niedziele i święta obciążają rachunek klienta i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.

2 Przelewy zlecone:
   *   w placówce Banku w dni robocze po godzinach granicznych, obciążają rachunek klienta w danym dniu, ale przelew będzie wysłany w najbliższym dniu roboczym
   **  za pośrednictwem bankowości elektronicznej w dni robocze od poniedziałku do piątku po godzinach granicznych (tj. godz. 14:15), ale przed godziną 16:30
        obciążą rachunek klienta w danym dniu, ale przelew będzie wysłany w najbliższym dniu roboczym. Dyspozycje złożone w soboty, niedziele i święta księgowane
        są w najbliższym dniu roboczym od 08:00 i wówczas obciążają rachunek klienta.

3 Przelewy przyjmowane są do realizacji wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku do godziny 15:15.
   *** Przelewy od kwoty 1 mln zł wzwyż obligatoryjnie kierowane są do systemu SORBNET.

4 Przelewy natychmiastowe BlueCash, Express Elixir mogą być realizowane pod warunkiem, że Bank prowadzący rachunek odbiorcy przelewu przystąpił do systemu realizacji przelewów natychmiastowych oraz jest dostępny w systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestniczących w systemie realizacji przelewów natychmiastowych dostępny jest na stronie internetowej https://bluecash.pl/spbc/out. Zlecenia płatnicze BlueCash, Express Elixir mogą być prowadzone z i na rachunki prowadzone w walucie PLN. Zlecenia płatnicze BlueCash, Express Elixir nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych oraz ZUS.

Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj przelewu
Data waluty
Realizacja w placówce
Realizacja przez eCorponet/eBankNet

Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku WBS*

D

w godzinach pracy
placówki

16:30

Przelew wychodzący – przekaz w trybie standardowym: SEPA
polecenie wypłaty ( waluta EURO)*

D+1

w godzinach pracy
placówki

16:30

Przelew wychodzący – przekaz w trybie pilnym

D

Przed godziną 12:30

Przed godziną 12:30

Przelew przychodzący na rachunek w Banku WBS

D

16:30

16:30

D-oznacza dzień, realizacja zlecenia płatniczego z datą waluty (D) czyli równą dacie złożenia dyspozycji
*Przelew wewnętrzny/ przelew wychodzący zlecony: w dniu roboczym od poniedziałku do piątku po godzinie granicznej obciąża rachunek klienta w następnym dniu roboczym. Przelew będzie zrealizowany z datą waluty ustaloną jak dla
przelewu złożonego w następnym dniu roboczym; Przelewy wykonywane osobiście przez klientów za pośrednictwem bankowości elektronicznej (eCorponet/eBankNet) w soboty, niedziele i święta obciążą rachunek klienta w następnym dniu roboczym. Przelew będzie zrealizowany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych