Strona główna » Firmy i instytucje » Kredyty dla firm i instytucji » Kredyty inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne

Bogaty wybór kredytów dla firm
Zbuduj przewagę konkurencyjną dzięki inwestycji w swojej firmie
Jak otrzymać pieniądze

Kredyt inwestycyjny dla firm

 • Kredyt inwestycyjny na powiększenie majątku.

 • Finansowanie do 80 % przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 • Maksymalny okres kredytowania do 10 lat

 • Elastyczne terminy spłat rat kapitałowych.

 • Indywidualne warunki cenowe – zmienne oprocentowanie, prowizja uzależniona od okresu kredytowania.

Kredyt Szybka Inwestycja

 • Kredyt inwestycyjny na zakup środków trwałych, budynków lub budowli, gruntów rolnych.

 • Dodatkowo środki mogą być wykorzystane na spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku bądź wykupie z leasingu.

 • Udział własny tylko 20 %.

 • Maksymalny okres kredytowania do 8 lat.

 • Minimalny kredyt to 30.000 zł

 • Maksymalna kwota kredytu 800.000 zł

 • Niska prowizja od 1,0 %.

Kredytowa linia hipoteczna

Zrealizuj dowolny cel związany z prowadzeniem działalności

 • Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością.

 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 1.000.000 zł, jednak nie więcej niż 60 % wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

 • Długi okres kredytowania, nawet 15 lat.

 • Oprocentowanie zmienne.

 • Niska prowizja.

Kredyt Pomostowy – do umów z dotacją z ARiMR lub innej instytucji wdrażającej

Kredyt Pomostowy to sposób na przyspieszenie realizacji projektu unijnego, na który dostaniesz częściowy zwrot poniesionych kosztów.

 • Kredyt przeznaczony jest na finansowanie celu inwestycyjnego określonego w umowie o dofinansowanie.

 • Niski wkład własny w inwestycję, tylko 10 %.

 • Możliwość sfinansowania kosztów niekwalifikowanych, w tym podatku VAT.

 • Maksymalny okres kredytowania do 10 lat.

 • Oprocentowanie zmienne.

 • Niska prowizja.

Kredyt Ekologiczny

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kredytobiorca może otrzymać z bezzwrotną premię ekologiczną z Banku Gospodarstwa Krajowego do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji, która przeznaczona jest na spłatę kredytu.

Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji ekologicznej polegającej na modernizacji infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy, które mają na celu zwiększeni efektywność energetycznej.

Kredyt ekologiczny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

Kredyt na innowacje ekologiczne może być udzielany na okres do 15 lat.

Kredyty Inwestycyjne dla Firm

Indywidualna kwota kredytu

Niższa prowizja dla klientów naszego banku

Korzystne
oprocentowanie

Okres kredytowania do 15 lat

Kredyt na cele inwestycyjne przedsiębiorców

Finansowanie
do 80 % inwestycji

Z naszym bankiem Twoje inwestycje nabiorą tempa

Kredyt inwestycyjny dla firm – odpowiedzi na pytania

Skontaktuj się z nami w sprawie kredytów inwestycyjnych

Pomoże Ci w całej procedurze

2.
Wybierz warunki
najlepsze dla siebie
3.
Podpisz umowę
świadomie

Przydatne dokumenty

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych