Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

2
4
5


POŁĄCZENIE BANKÓW

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1 października 2021 roku nastąpiło połączenie Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie z Bankiem Spółdzielczym w Wisznicach.

Powstały w wyniku połączenia Bank działa pod nazwą Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie. Siedziba Banku znajduje się w Chełmie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 9, 22-100 Chełm.

Dzięki połączeniu wzmocniony kapitałowo i organizacyjnie Bank udostępnia Klientom większą sieć placówek, zapewnia szeroką i nowoczesną ofertę produktów i usług bankowych.Zarząd                              

Wschodniego Banku Spółdzielczego    

w Chełmie                          


Bezpieczne płatności w internecie z usługą 3D Secure

Od 15 lutego 2021 r. nastąpiły zmiany w procesie dokonywania płatności kartą w Internecie.

W celu odblokowania płatności internetowych, należy ustalić na karcie wysokość limitu transakcji internetowych oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym www.kartosfera.pl.

Usługa 3D Secure to dodatkowe, darmowe zabezpieczenie płatności kartą w internecie.

Od dnia 15 lutego obowiązkowe stanie się podawanie przez Klientów PINu podczas realizowania transakcji z usługą 3D Secure. Klient zawsze jako pierwszy czynnik uwierzytelnienia przy transakcji Internetowej z usługą 3D Secure będzie musiał podać kod PIN ustanowiony przez siebie w portalu Kartosfera.


Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie na podstawie
Umowy Współpracy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje
KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

  1. Kredyt adresowany jest do klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, w formie mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
  2. Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:
    • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków do prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo;
    • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów oraz zapewnieniu warunków do prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.
  3. Kredyt częściowo spłacany jest w formie premii technologicznej wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dokumentacja konkursowa niezbędna przy ubieganiu się o premię technologiczną udostępniona jest na stronie BGK).
  4. Okres spłaty do 15 lat.


W celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organiacje płatnicze - VISA i i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100zł.Komunikaty archiwalne