Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

2
1
3
4
5


Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie na podstawie
Umowy Współpracy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje
KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

  1. Kredyt adresowany jest do klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, w formie mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
  2. Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:
    • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków do prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo;
    • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów oraz zapewnieniu warunków do prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.
  3. Kredyt częściowo spłacany jest w formie premii technologicznej wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dokumentacja konkursowa niezbędna przy ubieganiu się o premię technologiczną udostępniona jest na stronie BGK).
  4. Okres spłaty do 15 lat.